본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Khách sạn

HOME Thông tin sinh hoạt cần thiết Ẩm thực và nơi lưu trú Khách sạn

Khách sạn Sesimcheon Oncheon

 • Địa chỉ: 358-34 ấp Sin, thị trấn Sapgyo
 • Điện thoại.: 041-338-9005
 • Số lượng phòng: 30 phòng ngủ , 12 phòng Ondol
 • Sức chứa: 150 người
 • Bãi đỗ xe: 20 xe ô tô

Khách sạn du lịch Deoksan Oncheon

 • Đại chỉ: 482 ấp Sadong, xã Deoksan
 • Điện thoại: 041-338-5000
 • Số lượng phòng: 23 phòng ngủ, 34 phòng ondol
 • Sức chứa: 150 người
 • Bãi đỗ xe: 250 xe ô tô

Khách sạn du lịch Gaya mới

 • Địa chỉ: 163-1 ấp Sinpyeong, xã Deoksan
 • Chủ tịch: Yang, Tae-su
 • Điện thoại.: 041-337-0101
 • Số lượng phòng: 30 phòng ngủ, 18 phòng ondol
 • Sức chứa: 150 người
 • Bãi đỗ xe : 110 xe ô tô

DS Spa Castle (Tòa nhà chính)

 • Địa chi: 186 ấp Sinpyeong, xã Deoksan
 • Điện thoại.: 041-337-1724
 • Số lượng phòng: 30 phòng ngủ, 9 phòng ondol
 • Sức chứa: 120 người
 • Bãi đỗ xe: 30 xe ô tô