본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Sản phẩm gỗ mỹ nghệ

HOME Những sản vật tốt cho sức khỏe của Ye San (well- being) Sản phẩm đặc trưng Sản phẩm gỗ mỹ nghệ

Sản phẩm gỗ mỹ nghệ
Sản phẩm gỗ mỹ nghệ

Nghệ nhân Jung Bong Gi người lưu giữ nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống dân tộc qua 2 đời, trong vòng 30 năm kể từ năm 17 tuổi đã sáng tạo ra những tác phẩm gỗ mỹ nghệ vô cùng độc đáo nhưng vẫn làm nổi bật nét truyền thống vốn có của dân tộc, ông đã rất nhiều lần đạt giải trong các cuộc thi sáng tạo đồ gỗ mỹ nghệ do Hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, viện phát triển văn hóa- hàng công nghệ truyền thống tổ chức. Hiện nay, ông vẫn đang sáng tạo rất nhiều những sản phẩm gỗ mỹ nghệ.